Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo

Trung Hiếu |

Trung Quốc nổi tiếng không chỉ về việc sản xuất hàng tiêu dùng bán khắp thế giới. Họ còn chế tạo lượng lớn súng AK và CKC do Liên Xô phát triển.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 1.

Một khẩu súng trường CKC do Trung Quốc sản xuất.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 2.

Thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đồng ý cho nhiều nước XHCN như Trung Quốc được miễn phí bản quyền sản xuất súng CKC do Liên Xô sáng chế.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 3.

Khóa nòng của súng CKC.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 4.

CKC do Trung Quốc sản xuất đương nhiên vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nga/Liên Xô.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 5.

Hộp tiếp đạn của CKC Trung Quốc. Hộp dạng này chứa được tối đa 10 viên.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 6.

Ở khu vực cò súng CKC có chốt an toàn.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 7.

Hệ thống thước ngắm cơ khí của CKC. CKC rất thích hợp cho mục đích bắn tỉa.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 8.

Mọi bộ phận của súng CKC Trung Quốc đều giống với phiên bản Nga/Liên Xô ngoại trừ khóa nòng.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 9.

Súng CKC Trung Quốc vẫn giữ truyền thống gắn lưỡi lê sắc nhọn.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 10.

CKC dùng cùng loại đạn với AK nhưng bắn chính xác và xa hơn, do nó có nòng dài hơn và chế độ bắn chỉ là bán tự động.

Cận cảnh súng trường quân sự CKC do Trung Quốc chế tạo - Ảnh 11.

Ống dẫn khí từ nòng súng CKC , dùng để “lên nòng” viên đạn tiếp theo./.

theo VOV