Rót bia có bọt hay không có bọt mới đúng: Vô số người đang rót sai, ảnh hưởng sức khoẻ

Linh Chi - Hà Linh |

Rót bia như thế nào thực sự rất quan trọng. Chúng ta sẽ nếm được vị ngọt của mạch nha và vị đắng trong bọt bia.

Rót bia có bọt hay không có bọt mới đúng cách?