Cách nhận biết thực phẩm chứa hàn the

Hàn the rất độc và gây nhiều nguy hại cho sức khỏe nếu sử dụng phải.

Cách nhận biết thực phẩm chứa hàn the

Nguồn:VTC16

theo Cafef/TTVN