Nguyên nhân con người không thở được dưới nước

Cá ở dưới nước cũng cần oxy để sống nhưng phổi của chúng không được thiết kế để lấy oxy từ không khí.

Vì sao trong nước cũng có oxy mà con người lại không thể hít thở được?

Nguyễn Thu Trang (Quảng Ninh)

Nguyên nhân con người không thở được dưới nước
 

TS Trần Tuấn Anh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết:

Con người không thể hít thở được dưới nước là do cấu tạo sinh học của phổi ở con người. Khi hít thở trong không khí, không khí đi vào mũi, xuống phế quản và vào trong phổi. Phổi phân ra thành những đường khí nhỏ hơn, kết thúc ở những túi đặc biệt gọi là túi phổi. Tại đây, oxy đi qua những màng phổi chuyển vào dòng máu trong cơ thể và thải những chất khí như cacbon dioxit ra khỏi máu. 

Cá ở dưới nước cũng cần oxy để sống nhưng phổi của chúng không được thiết kế để lấy oxy từ không khí. Từ trong nước thông qua các cơ quan đặc biệt (được gọi là mang), cá có thể lấy oxy và loại trừ những khí thải. Con người không có những chiếc mang như loài cá nên chúng ta không thể lấy oxy trong nước.

 

theo Kiến Thức