Siêu tàu đổ bộ USS Somerset của Mỹ đi qua eo biển Hormuz

Hoàng Phạm |
Siêu tàu đổ bộ USS Somerset của Mỹ đi qua eo biển Hormuz
Siêu tàu đổ bộ USS Somerset của Mỹ đi qua eo biển Hormuz

Siêu tàu đổ bộ USS Somerset được triển khai tới Hạm đội 5 Hải quân Mỹ để hỗ trợ các chiến dịch hải quân và đảm bảo an ninh, ổn định hàng hải trong khu vực.

Siêu tàu đổ bộ USS Somerset của Mỹ đi qua eo biển Hormuz

theo VOV