Tăng lương cơ sở và những luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Nguyễn Tuân |

Tăng lương cơ sở và những luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2018
Tăng lương cơ sở và những luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang là những đối tượng được hưởng.

Ngoài ra, nhiều bộ luật được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 01/07/2018. Cụ thể như sau:

1. Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13

2. Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14

3. Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14

4. Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14

5. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14

6. Luật Cảnh vệ của Quốc hội, số 13/2017/QH14

7. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14

9. Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Trong năm 2018, có 21 luật mới chính thức có hiệu lực. Ngoài 9 luật kể trên, đã có 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

download app

theo Infonet