Người nhóm máu O dễ chết hơn khi bị thương nặng

VTC14 |

Nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập từ năm 2013-2016 cho thấy khi bị thương nặng, tỷ lệ chết ở người có nhóm máu O là 28%, trong khi tỷ lệ chết ở các nhóm máu khác chỉ là 11%.

Các nhà khoa học phát hiện một tác nhân gây đông máu ở nhóm máu O có nồng độ thấp hơn các nhóm máu khác. 

Tình trạng này khiến người máu O có thể bị chảy máu nhiều hơn và tăng nguy cơ thiệt mạng khi bị những vết thương nghiêm trọng.

Người nhóm máu O dễ chết hơn khi bị thương nặng

theo VTC News