Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4: Huấn luyện đảm bảo công binh trong mọi tình huống

Trần Dũng |

Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4: Huấn luyện đảm bảo công binh trong mọi tình huống
Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4: Huấn luyện đảm bảo công binh trong mọi tình huống

Nhiệm vụ huấn luyện khí tài công binh đối với xe cứu hộ đa năng mới được trang bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố luôn đòi hỏi cao.

Vì vậy, trong quá trình huấn luyện, tiểu đoàn 27, lữ đoàn công binh 414, Quân khu 4 đặc biệt chú trọng huấn luyện cho các tổ thuần thục động tác, phối hợp nhịp nhàng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo khi khai thác trang thiết bị, xử trí tình huống, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

theo Quân đội Nhân dân