Clip: Sơ suất tai hại, tay lái mới đưa cả chiếc ô tô chèn lên người ngồi bên đường

Diệp Anh |

Sự cố giao thông dưới đây là lời nhắc nhở chung cho những người đã, đang và sẽ lái xe ô tô.

Clip: Sơ suất không quan sát, tay lái mới để ô tô chèn lên người ngồi bên đường.