Video: Sức mạnh "quả đấm thép" S-300PMU1 Trung đoàn tên lửa 64

Video: Sức mạnh "quả đấm thép" S-300PMU1 Trung đoàn tên lửa 64
Video: Sức mạnh "quả đấm thép" S-300PMU1 Trung đoàn tên lửa 64

Trung đoàn Tên lửa 64 vừa được thành lập hôm qua (18/2) trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 172 (đều trực thuộc Sư đoàn 361) vào Đoàn Tên lửa 64.

Quả đấm thép" chiến lược S-300PMU1 là hệ thống tên lửa phòng không vào loại tiên tiến nhất trên thế giới hiện đang được Trung đoàn bảo quản và biên chế trong lực lượng chiến đấu. Cùng với các hệ thống vũ khí khí tài khác đang quản lý, Trung đoàn tên lửa 64 có nhiệm vụ giữ vững và bảo vệ không phận thủ đô Hà Nội và miền Bắc đất nước.

Cùng xem hình ảnh và các tính năng chiến đấu hiện đại của tên lửa được giới thiệu trong video quay trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới thị sát vũ khí khí tài và hoạt động của Đoàn tên lửa 64:

 

 
 
 
Radar của hệ thống S-300 PMU1 tại đoàn tên lửa 64

Hệ thống tên lửa S-300PMU1 triển khai vận động sẵn sàng đợi lệnh phóng

 

theo Infonet