Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn "độn thổ"

Chém Gió |
Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn "độn thổ"
Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn "độn thổ"

Chỉ vì mải hóng hớt mà các người đẹp vô tình gặp phải các sự cố hết sức khó đỡ khiến họ xấu hổ chỉ muốn độn thổ.

Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn độn thổ - Ảnh 1.

Hậu quả khi ra đường mải mê nhìn trai đẹp đây mà.

Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn độn thổ - Ảnh 2.

Ôm trai đẹp xong lại làm như là mình vô tội vậy đó.

Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn độn thổ - Ảnh 3.

Gặp trai đẹp quên cả đường đi luôn đó.

Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn độn thổ - Ảnh 4.

Chắc nhìn thấy trai đẹp nên bị sốc đây mà.

Những tình huống khiến các người đẹp xấu hổ muốn độn thổ - Ảnh 5.

Cái kết khi chỉ lo cắm mặt vào điện thoại.

theo NGƯỜI ĐƯA TIN