Nhân vật "vô danh" khiến Gia Cát Lượng căm hận nhất là ai?

Phượng Vũ |
Nhân vật "vô danh" khiến Gia Cát Lượng căm hận nhất là ai?
Nhân vật "vô danh" khiến Gia Cát Lượng căm hận nhất là ai?

Cho tới ngày nay, những người mến mộ Gia Cát Lượng thường chỉ ra người mà ông hận nhất cuộc đời mình. Theo các bạn, đó là ai?

Gia Cát Lượng là thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, ngoại giao, chỉ huy quân sự, giáo dục và cũng là nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông từng giúp Lưu Bị gây dựng nên nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc Tam Quốc, liên minh Thục-Ngô chống Ngụy.

Không chỉ có tài năng hơn người, Khổng Minh còn nổi tiếng với tấm lòng tận trung báo quốc. Ông cũng là vị quan văn duy nhất thời Tam Quốc được thờ tại Đế vương miếu (được nhà Minh, nhà Thanh xây dựng, trong đó có thời 41 vị công thần được đánh giá là tài năng và tận trung nhất qua các triều đại). Hình tượng của ông được dân gian ca tụng qua những câu chuyện lưu truyền suốt cả nghìn năm.

Ngoài Gia Cát Lượng, thời Tam Quốc cũng quy tụ vô số nhân tài, khiến người đời nhớ mãi không thôi. Những nhân tài đó phải kể đến Tào Tháo, Tư Mã Ý, Lưu Bị, Chu Du, Bàng Thống…

Cũng như bao người, Gia Cát Lượng rất trọng dụng nhân tài. Ông yêu quý, giúp quân chủ Lưu Bị tìm kiếm người tài giúp nhà Thục Hán thêm hùng mạnh. Tuy nhiên, đương thời, ông cũng rất căm hận một người tài. Đó là ai?

Nhân vật vô danh khiến Gia Cát Lượng căm hận nhất là ai? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi nhắc tới vấn đề này, nhiều người nghĩ ngay tới Tào Tháo, Chu Du hay Tư Mã Ý. Hôm nay, chúng ta hãy bỏ qua những quan điểm cá nhân mà phân tích sâu hơn vào vấn đề. Theo phân tích của trang Sohu (Trung Quốc) thì người Ngọa Long hận nhất không phải là 3 người này mà là cái tên khác. Đó chính là Mạnh Đạt, vị tướng phục vụ dưới trướng Lưu Chương, Lưu Bị, Tào Phi và Tào Duệ.

Nhiều người thắc mắc rằng tại sao Gia Cát Lượng lại căm hận Mạnh Đạt tới vậy? Thật ra, giữa Khổng Minh và Mạnh Đạt không chỉ có thù chung mà còn có cả thù riêng.

Thù chung: Khi Quan Vũ đánh mất Kinh Châu, Mạnh Đạt không ra tay giúp đỡ. Với nhà Thục Hán, Kinh Châu vùng đất hết sức quan trọng. Nếu như Kinh Châu thất thủ thì Thục Hán sẽ rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

Thù riêng: Sohu phán đoán rằng, chị gái của Gia Cát Lượng chết trọng trận chiến công thành của Mạnh Đạt. Cụ thể, khi Mạnh Đạt tấn công Phòng Lăng, anh rể của Gia Cát Lượng - Thái thú Phòng Lăng đã chết dưới tay đám loạn quân. Chị cả của Gia Cát Lượng cũng không còn tin tức.

theo Doanh Nghiệp Việt Nam