Nếu tìm ra "điểm bất thường" của bức hình này trong 2 giây, bạn chắc chắn là "thiên tài quan sát"

Cẩm Mai |
Nếu tìm ra "điểm bất thường" của bức hình này trong 2 giây, bạn chắc chắn là "thiên tài quan sát"
Nếu tìm ra "điểm bất thường" của bức hình này trong 2 giây, bạn chắc chắn là "thiên tài quan sát"

Chỉ 2 giây thôi bạn nhé!

Câu đố: Đố bạn trong 2 giây, tìm ra ký tự khác thường.

Nếu tìm ra điểm bất thường của bức hình này trong 2 giây, bạn chắc chắn là thiên tài quan sát - Ảnh 1.

Bạn có nhìn ra ngay đối tượng cần tìm không?

Nếu bạn nhìn ra ngay ký tự khác thường trong loạt chữ F thì mắt bạn thật tinh nhanh! Chúc mừng bạn!

Chúng ta hãy so sánh với đáp án để xem kết quả bạn tìm kiếm chính xác chưa nhé!

Đáp án

Nếu tìm ra điểm bất thường của bức hình này trong 2 giây, bạn chắc chắn là thiên tài quan sát - Ảnh 2.

Ký tự khác thường là chữ F lật ngược.

Nguồn bài và ảnh: Mambee