Làm hoàng hậu Trung Hoa có nhanh giàu? - Tiết lộ mức lương 'trong mơ' sau khi quy đổi sang tỷ giá hiện tại

Thu Thảo |
Làm hoàng hậu Trung Hoa có nhanh giàu? - Tiết lộ mức lương 'trong mơ' sau khi quy đổi sang tỷ giá hiện tại
Làm hoàng hậu Trung Hoa có nhanh giàu? - Tiết lộ mức lương 'trong mơ' sau khi quy đổi sang tỷ giá hiện tại

Chuyện lương bổng chốn hậu cung đã được các chuyên gia tiết lộ.

Hỏi nhanh: Một năm hoàng hậu nhận được bao nhiêu tiền lương?

Đáp gọn: Ở các triều đại từ Tần, Hán đến Đường, Minh, lương bổng cho phi tần hậu cung cũng có nhưng thường được quy thành lương thực hay nhu yếu phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, dưới thời nhà Thanh, các phi tần trong hậu cung ai cũng nhận được "tiền lương" giống như lương tháng, lương năm của người hiện đại.

Vào thời kỳ này, lương bổng trong hậu cung được tính theo địa vị: Cao nhất là thái hậu, hoàng hậu tiếp đến là các phi tần.

Theo Sohu, các chuyên gia đã ước tính một lượng bạc vào thời nhà Thanh tương đương khoảng 300 NDT, đến thời Hoàng đế Đạo Quang, sức mua của một lượng bạc giảm xuống còn 200 NDT. Nếu tính theo cách này, hoàng hậu nhà Thanh nhận được tiền lương 1.000 lượng mỗi năm, tương đương 200.000 NDT (khoảng 700 triệu VNĐ).

Tiền lương này hoàng hậu có thể giữ riêng cho mình hay gửi về nhà tùy ý bởi chi phí sinh sống trong hậu cung hoàn toàn đã được lo liệu đủ. Đã có nhiều gia đình cuộc sống khá lên nhờ vào tiền lương nơi hậu cung nên cứ hễ nhà có con gái luôn hướng con thi tuyển vào hậu cung.