Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán!

JJJ |

Chẳng phải bây giờ, lắm lúc ta vẫn nên ở nhà cho nó lành.

Đừng ngần ngại tiến lên phía trước không có nghĩa là cắm đầu vào vũng nước

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 1.

Giờ không biết nên đổ lỗi cho ông nào nữa

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 2.

Không có ông hàng xóm nào chào đón kiểu ghé thăm này cả

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 3.

Nhìn là biết mất tiền rồi

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 4.

Chừa cái tội không nghe lời mẹ!

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 5.

Cuộn giấy vệ sinh cuối cùng

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 6.

Ồ ai đó sẽ mất khá nhiều tiền đây

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 7.

Câu chuyện về người đàn ông Trung Quốc nhanh trí chặt đứt ngón tay sau khi bị rắn cắn, một lúc sau mới biết nó không có độc

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 8.

Nấu nướng thế nào toang được cả đáy nồi

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 9.

Cốc cà phê quyết định "tự sát trước khi bị uống"

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 10.

Chừa không bao giờ quên đóng kéo kính xe xuống nữa

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 11.

Lần sau tẩy tóc chớ đội mấy cái mũ trùm đầu in chữ

Phải ở nhà nửa tháng có gì mà buồn, trông 15 kẻ đen đủi này mới thấy mình vẫn may mắn chán! - Ảnh 12.

theo NHỊP SỐNG VIỆT