Nga thử sức mạnh tên lửa Kalibr trên Biển Đen, vượt mặt "Tomahawk" của Mỹ

Đ.T |

Nga thử sức mạnh tên lửa Kalibr trên Biển Đen, vượt mặt "Tomahawk" của Mỹ
Nga thử sức mạnh tên lửa Kalibr trên Biển Đen, vượt mặt "Tomahawk" của Mỹ

Kalibr được đánh giá vượt trội hơn so với tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Nga thử sức mạnh tên lửa Kalibr trên biển Đen

theo Vietnamnet