Công bố Sách trắng quốc phòng, Trung Quốc sẽ có thay đổi chiến lược về quân sự

Anh Minh |

Công bố Sách trắng quốc phòng, Trung Quốc sẽ có thay đổi chiến lược về quân sự
Công bố Sách trắng quốc phòng, Trung Quốc sẽ có thay đổi chiến lược về quân sự
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cải tổ quân đội từ cuối năm 2015

Trung Quốc dự kiến công bố Sách trắng quốc phòng lần thứ 10 và có vẻ văn kiện này sẽ hàm chứa một số thay đổi chiến lược trong chính sách quân sự của nước này.

Tờ Hoàn cầu thời báo nói Trung Quốc sẽ công bố Sách trắng quốc phòng đầu tiên kể từ đại hội đảng Cộng sản lần thứ 19 vào ngày mai 24/7 và “đây dự kiến là cách quan trọng để thế giới bên ngoài hiểu rõ chính sách quốc phòng của Trung Quốc đã thay đổi và trách nhiệm, nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc là gì sau đợt cải tổ quân đội”, theo lời văn của bản tin.

Theo tờ báo phụ san của Nhân dân nhật báo, sách trắng với chủ đề Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới là sách trắng về hoạt động quốc phòng thứ 10 của Trung Quốc kể từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Chiến lược quân sự Trung Quốc lần công bố gần nhất là vào tháng 5/2015.

Trung Quốc đã không công bố sách trắng nào kể từ khi cuộc cải tổ quân đội gần nhất bắt đầu từ tháng 11/2015, vì thế sách trắng lần này được trông đợi mang đến những thay đổi và kết quả mà quân đội Trung Quốc đã đạt được trong quá trình đổi mới, Hoàn cầu dẫn lời “các nhà phân tích”.

Các sách trắng trước đây bao gồm các nội dung như chính sách quốc phòng Trung Quốc, tình thế an ninh, quân sự quốc gia, việc hiện đại hóa Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc (PLA) và nhiệm vụ, sứ mệnh chiến lược của PLA.

“Những nội dung này sẽ giúp thế giới bên ngoài hiểu ý đồ chiến lược của nền quân sự Trung Quốc, để các nước liên quan và các khu vực biết đầu là “lằn ranh đỏ” đối với PLA ở đâu khi phải đối mặt với một số vấn đề nhất định”, tờ báo có quan điểm dân tộc chủ nghĩa viết.

Kể từ lần đầu tiên Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng vào năm 1998, “nội dung trong sách trắng về quân đội Trung Quốc đã trở nên ngày càng cởi mở và minh bạch, thể hiện sự tự tin”, các chuyên gia Trung Quốc bình luận, theo Hoàn cầu.

Trong đợt cải tổ quân đội mới nhất, 7 quân khu của Trung Quốc đã được chuyển đổi thành 5 chiến khu. Các binh chủng cũng có nhiều thay đổi. Hoàn cầu nói những thay đổi này có thể sẽ được phản ánh trong sách trắng quốc phòng mới, Sau khi công bố sách trắng về quốc phòng, Tổng cục Thống kê thuộc Quốc vụ viện sẽ tổ chức một buổi họp báo.

theo Tiền phong