Đừng tưởng bạn biết: Nếu Trái Đất quay ngược lại, hậu hoạ sẽ ra sao?

Cẩm Mai |

Đừng tưởng bạn biết: Nếu Trái Đất quay ngược lại, hậu hoạ sẽ ra sao?
Đừng tưởng bạn biết: Nếu Trái Đất quay ngược lại, hậu hoạ sẽ ra sao?
Hình minh họa (nguồn: Giphy).

Trái Đất quay liên tục mà chúng ta không nhận thấy. Vậy nếu Trái Đất quay ngược lại thì sao?

Video sau đây sẽ trình bày những hậu quả đối với khí hậu, môi trường và con người nếu Trái Đất quay ngược lại.

Nếu Trái Đất quay ngược lại thì sao?

Nguồn video: Dreksler Astral