Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên

Nguyễn Tiến |

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên
Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên

Vào 3h17 phút sáng 29/11, Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-15, đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử nghiệm loại tên lửa này.

Tên lửa Hwasong-15 được phóng đi vào lúc 3h17 phút sáng 29/11 tại khu vực ngoại ô thành phố Pyongsong (Bình Thành), tỉnh Nam Pyongan (Bình An Nam).

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử nghiệm tên lửa Hwasong-15, theo thông báo của phía Triều Tiên tên lửa này di chuyển được quãng đường 950 km và đạt độ cao 4.475 km, bay trong 53 phút trước khi rơi xuống vùng biển phía đông Nhật Bản.

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 2.

Cận cảnh phần đầu của tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 3.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 4.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 5.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 6.

Tên lửa Hwasong-15 di chuyển vào vị trí triển khai. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 7.

Tên lửa Hwasong-15 di chuyển vào vị trí triển khai. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 8.

Quân nhân Triều Tiên triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 9.

Quân nhân Quân dội Nhân dân Triều Tiên triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 10.

Quân nhân Quân dội Nhân dân Triều Tiên triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 11.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát việc triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 12.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát việc triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 13.

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 14.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát việc triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 15.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát việc triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 16.

Quân nhân Quân dội Nhân dân Triều Tiên triển khai tên lửa Hwasong-15. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 17.

Tên lửa Hwasong-15 rời bệ phóng. (Ảnh: KCNA)

Chi tiết quá trình chuẩn bị phóng tên lửa có thể vươn đến Washington của Triều Tiên - Ảnh 18.

Biểu đồ so sánh tên lửa Hwasong-14 và Hwasong 15.

theo VTC