Màn đào thoát ngoạn mục của bạch tuộc khổng lồ qua lỗ nhỏ như quyển sách

Cẩm Mai |

Màn đào thoát ngoạn mục của bạch tuộc khổng lồ qua lỗ nhỏ như quyển sách
Màn đào thoát ngoạn mục của bạch tuộc khổng lồ qua lỗ nhỏ như quyển sách
Con bạch tuộc đang tìm cách thoát ra khỏi thuyền.

Bạn có tin rằng con bạch tuộc to lớn có thể chui qua được cái lỗ nhỏ trên thuyền để chạy thoát thân không?

Tưởng rằng con bạch tuộc to lớn không thể chui qua được cái lỗ nhỏ như quyển sách. Các bạn hãy xem video sau đây sẽ thấy nó làm thế nào để có thể thoát thân.

Xem bạch tuộc to lớn chạy trốn qua lỗ nhỏ.

Nguồn: Popular Mechanics