Đừng phó mặc con cho nhà trường: Bức thư của giáo viên khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ

Thu Trang - Công Luận |

Đừng phó mặc con cho nhà trường: Bức thư của giáo viên khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ
Đừng phó mặc con cho nhà trường: Bức thư của giáo viên khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ

Nhiều phụ huynh gửi con đến trường rồi phó mặc hết trách nhiệm cho giáo viên mà không hề nhận thức được rằng người thầy đầu tiên của con phải chính là bố mẹ.

Bức thư của một giáo viên gửi các bậc phụ huynh.

theo Trí Thức Trẻ