Tích cực đào tạo, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị mới

Chu Anh |

Ngày 18-3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức đánh giá công tác khai thác làm chủ kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) cho vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao...

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác BĐKT cho các loại VKTBKT mới.

Với vai trò đặc trưng và những công nghệ, tính năng vượt trội của các loại VKTBKT mới, yêu cầu nhiệm vụ khai thác làm chủ kỹ thuật và BĐKT càng đòi hỏi phải được quan tâm đầu tư đúng mức, toàn diện về mọi mặt để duy trì hiệu quả, kéo dài thời gian sử dụng và khai thác hết tính năng theo thiết kế, góp phần tiết kiệm ngân sách trong đầu tư mua sắm trang bị...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Quang Khánh yêu cầu:

Trong giai đoạn tới, ngành kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật quân sự có trình độ cao, đủ khả năng làm chủ các loại VKTBKT mới.

Công tác đào tạo phải đi trước một bước, trước khi đưa VKTBKT mới vào biên chế.

Ngành kỹ thuật phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch hệ thống nhà trường kỹ thuật làm cơ sở cho công tác đào tạo, huấn luyện, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật quân sự có đủ khả năng làm chủ các loại VKTBKT mới;

Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, huấn luyện; rà soát, bổ sung danh mục ngành, nghề đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Xây dựng tiêu chí và từng bước hoàn thiện cơ sở đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật theo đặc trưng công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, BĐKT cho VKTBKT;

Tổ chức phối hợp, giao nhiệm vụ cho các chuyên gia đầu ngành của các chuyên ngành kỹ thuật, học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu, cơ sở sửa chữa… tiếp cận ngay từ quá trình tư vấn mua sắm, xây dựng cấu hình, đồng thời sau khi tiếp nhận VKTBKT cùng khai thác, nghiên cứu xây dựng biện pháp BĐKT...

theo Quân đội nhân dân