Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines

Ly Vy |

(Soha.vn) - Trong biên chế hải quân Philippines hiện nay, các tàu hộ tống và khinh hạm đều là tàu cũ được mua lại hay chuyển giao. Không một tàu nào được trang bị tên lửa.

Hiện nay, tàu chiến lớn và hiện đại nhất của hải quân Philippines là 2 tàu lớp Hamilton (tàu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) và tàu BRP Ramon A Alcaraz (PF-16) mua lại từ lực lượng tuần duyên Mỹ.

Hiện nay, tàu chiến lớn và hiện đại nhất của hải quân Philippines là 2 tàu lớp Hamilton (tàu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) và tàu BRP Ramon A Alcaraz (PF-16) mua lại từ lực lượng tuần duyên Mỹ.

Tàu lớp Hamilton của hải quân Philippines có lượng giãn nước khoảng 3.250 tấn, tuy nhiên, đây là những con tàu to xác nhưng rẻ tiền vì vũ khí mạnh nhất của chúng là pháo hạm OTO Melara cỡ nòng 76mm, thậm chí người Mỹ đã gỡ bỏ cả hệ thống CIWS Phalanx cùng một số radar trước khi bán lại cho Philippines.

Tàu lớp Hamilton của hải quân Philippines có lượng giãn nước khoảng 3.250 tấn, tuy nhiên, đây là những con tàu "to xác nhưng rẻ tiền" vì vũ khí mạnh nhất của chúng là pháo hạm OTO Melara cỡ nòng 76mm, thậm chí người Mỹ đã gỡ bỏ cả hệ thống CIWS Phalanx cùng một số radar trước khi bán lại cho Philippines.

Trước khi có 2 tàu lớp Hamilton, tàu chiến lớn nhất và cao tuổi nhất của hải quân Philippines là tàu BRP Rajah Humabon (PF-11).)
Đây là tàu thuộc lớp Cannon cuối cùng còn hoạt động trên thế giới. Tàu có lượng giãn nước khoảng 1.200 tấn, vũ khí chính trên tàu là 3 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo 40mm..., đều là các loại vũ khí từ Thế chiến 2.

Đây là tàu thuộc lớp Cannon cuối cùng còn hoạt động trên thế giới. Tàu có lượng giãn nước khoảng 1.200 tấn, vũ khí chính trên tàu là 3 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo 40mm..., đều là các loại vũ khí từ Thế chiến 2.

Về đội tàu hộ tống, hiện nay tàu hộ tống hiện đại và có hỏa lực mạnh nhất của hải quân Philippines là 3 tàu lớp Jacinto, đây vốn là các tàu lớp Peacock của hải quân Hong Kong bán lại cho Philippines vào năm 1997 sau khi Hong Kong sáp nhập vào Trung Quốc.
Các tàu lớp Jacinto này có lượng giãn nước 712 tấn. Tuy mang tiếng là những tàu hiện đại của hải quân Philippines nhưng vũ khí mạnh nhất của tàu vẫn chỉ là pháo hạm OTO Melara 76mm.

Các tàu lớp Jacinto này có lượng giãn nước 712 tấn. Tuy mang tiếng là những tàu hiện đại của hải quân Philippines nhưng vũ khí mạnh nhất của tàu vẫn chỉ là pháo hạm OTO Melara 76mm.

Tàu hộ tống lớp Cyclone được hải quân Mỹ chuyển giao cho Philippines vào tháng 3 năm 2004 và là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Cyclone của hải quân Mỹ. Đây là lớp tàu tuần tra cao tốc khá hiện đại có lượng giãn nước 331 tấn.

Tàu hộ tống lớp Cyclone được hải quân Mỹ chuyển giao cho Philippines vào tháng 3 năm 2004 và là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Cyclone của hải quân Mỹ. Đây là lớp tàu tuần tra cao tốc khá hiện đại có lượng giãn nước 331 tấn.

Tàu lớp Cyclone được trang bị 1 pháo 25mm, 5 súng máy 12,7mm. Hiện nay hải quân Philippines chỉ có 1 tàu loại này là tàu BRP General Mariano Alvarez (PS-38).
Tàu hộ tống lớp Miguel Malvar, đây cũng là lớp tàu chiến cổ nhất thế giới vì lớp tàu này vốn là tàu lớp PCE-842 và PCE-848 được hải quân Mỹ đóng từ chiến tranh thế giới thứ 2. Hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng sử dụng lớp tàu này (ví dụ như tàu HQ-10 Nhật Tảo).

Tàu hộ tống lớp Miguel Malvar, đây cũng là lớp tàu chiến "cổ" nhất thế giới vì lớp tàu này vốn là tàu lớp PCE-842 và PCE-848 được hải quân Mỹ đóng từ chiến tranh thế giới thứ 2. Hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng sử dụng lớp tàu này (ví dụ như tàu HQ-10 Nhật Tảo).

Tàu lớp Miguel Malvar có lượng giãn nước tối đa 914 tấn, trên tàu trang bị những loại vũ khí cổ gồm 1 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo phòng không Bofors 40mm. Hiện nay hải quân Philippines có 6 tàu loại này.

Tàu lớp Miguel Malvar có lượng giãn nước tối đa 914 tấn, trên tàu trang bị những loại vũ khí "cổ" gồm 1 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo phòng không Bofors 40mm. Hiện nay hải quân Philippines có 6 tàu loại này.

Tàu hộ tống lớp Auk. Đây tiếp tục là lớp tàu chiến từ thời chiến tranh thế giới lần thứ 2 đang được hải quân Philippines sử dụng.)
Tàu lớp Auk có lượng giãn nước tối đa 1.100 tấn. Vũ khí trên tàu có 1 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo phòng không Bofors 40mm. Hiện nay, hải quân Philippines còn 2 tàu lớp Auk là tàu BRP Rizal (PS-74) và tàu BRP Quezon (PS-70).)

(Còn tiếp)