Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo

Hoàng Dũng - Gia Phong |
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo

Kết quả dưới đây được cập nhật vào lúc 0h ngày 30/7/2022, tức sau 2 tuần mở cổng bình chọn Car Choice Awards 2022. Vị trí top 1 của hai hạng mục "Xe sang cho đại gia đình 2022" và "Xe sang cho gia đình nhỏ 2022" đều có sự thay đổi.

Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 1.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 2.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 3.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 4.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 5.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 6.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 7.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 8.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 9.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 10.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 11.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 12.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 13.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 14.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 15.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 16.
Những mẫu xe đang dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 17.

theo Tổ Quốc