Cảnh báo hành vi mạo danh Cục Công Thương địa phương để bán tài liệu

Phan Đức |
Cảnh báo hành vi mạo danh Cục Công Thương địa phương để bán tài liệu
Cảnh báo hành vi mạo danh Cục Công Thương địa phương để bán tài liệu

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện hiện tượng cá nhân tự xưng là cán bộ của Cục Công Thương địa phương trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố mời mua sách, tài liệu.

Trước hiện tượng này, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) khẳng định, Cục không có chủ trương và cũng không có chức năng xuất bản sách để bán. Đây là hành vi mạo danh để trục lợi cá nhân của một số đối tượng.

Trong trường hợp Cục Công Thương địa phương có ấn phẩm sách, tài liệu gửi đến các Sở Công Thương, Cục sẽ ban hành văn bản và gửi kèm theo.

Cục Công Thương địa phương đã có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cảnh báo hành vi mạo danh cán bộ của Cục để bán tài liệu; đề nghị các Sở Công Thương cảnh giác, tránh thiệt hại và có những phản hồi phù hợp.

theo Công an nhân dân