Thách thức thị giác: Tìm ra quyển sách trong tranh

Cẩm Mai |

Việc của bạn chỉ là xem tranh, tìm ra quyển sách trong vòng 20 giây. Nhưng không dễ đâu nhé!

Bức tranh này vẽ mô phỏng đống đồ vật, bao gồm: bộ trò chơi điện tử, đài cát sét, tai nghe, máy ảnh, điều khiển từ xa v.v… Nhưng trong đó có lẫn 1 quyển sách nằm ở đâu đó.

Tranh đố:

Thách thức thị giác: Tìm ra quyển sách trong tranh - Ảnh 1.

Đã qua 20 giây, bạn đã tìm ra quyển sách chưa?

Đáp án

Thách thức thị giác: Tìm ra quyển sách trong tranh - Ảnh 2.

Nguồn bài và ảnh: Namastest