Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không?

Cẩm Mai |

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không?
Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không?

Mới nhìn thì tưởng rằng các hình tam giác tạo nên từng hình học 2D đều đồng màu, nhưng thực ra có 1 hình tam giác nhạt màu hơn.

Bạn có nhìn ra hình tam giác nhạt màu hơn không? Nhiệm vụ của bạn là chỉ ra hình tam giác nhạt màu hơn trong tất cả hình học 2D dưới đây càng nhanh càng tốt. Lưu ý bạn là các tam giác sẽ ngày càng nhỏ hơn nên càng khó phát hiện hơn. 

Chúng ta bắt đầu nhé!

Hình đố


Hình đố 1

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 1.

Hình đố 2

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 2.

Hình đố 3

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 3.

Hình đố 4

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 4.

Hình đố 5

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 5.

Hình đố 6

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 6.

Hình đố 7

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 7.

Hình đố 8

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 8.

Hình đố 9

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 9.

Hình đố 10

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 10.

Hình đố 11

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 11.

Hình đố 12

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 12.

Hình đố 13

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 13.

Hình đố 14

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 14.

Hình đố 15

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 15.

Bạn có đủ tinh mắt để tìm ra hình tam giác nhạt màu nào không? Chúng ta kiểm tra lại bằng đáp án nhé!

Đáp án


Đáp án 1

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 16.

Đáp án 2

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 17.

Đáp án 3

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 18.

Đáp án 4

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 19.

Đáp án 5

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 20.

Đáp án 6

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 21.

Đáp án 7

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 22.

Đáp án 8

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 23.

Đáp án 9

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 24.

Đáp án 10

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 25.

Đáp án 11

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 26.

Đáp án 12

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 27.

Đáp án 13

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 28.

Đáp án 14

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 29.

Đáp án 15

Người rất tinh mắt mới nhìn ra hình tam giác khác màu, bạn có nhìn thấy không? - Ảnh 30.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side

download app