Bản tin tổ lái: Người được trời thương, kẻ mang đớn đau cho một giây vội vã

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Người được trời thương, kẻ mang đớn đau cho một giây vội vã
Bản tin tổ lái: Người được trời thương, kẻ mang đớn đau cho một giây vội vã

Ngã ra đường ngay khi chiếc xe bồn đi tới và bằng "phép màu" nam thanh niên này đã thoát được kết cục bi thương nhất.

download app