Bản tin tổ lái: Người được trời thương, kẻ mang đớn đau cho một giây vội vã

Mr. Thông |

Ngã ra đường ngay khi chiếc xe bồn đi tới và bằng "phép màu" nam thanh niên này đã thoát được kết cục bi thương nhất.