Cột sóng “kinh thiên động địa” của vụ thử hạt nhân dưới nước năm 1958

Kiều Anh |

Vụ thử hạt nhân dưới nước Umbrella tiến hành ngày 6/8/1958 trong Chiến dịch Hardtack đã cho thấy với sức mạnh kinh hoàng của bom hạt nhân.

Cột sóng “kinh thiên động địa” của vụ thử hạt nhân dưới nước năm 1958

theo VOV