Bản tin tổ lái: Ngồi một chỗ cũng chẳng yên, ngồi trên yên cũng đâu có lành

Mr. Thông |

Ba người đang ngồi uống nước trước cửa nhà, bất ngờ chiếc ô tô trắng đâm thẳng tới tạo ra một cảnh tượng thực sự kinh hãi.

Bản tin tổ lái