Gần 18.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động

Ban Thời sự |

Tính đến cuối tháng 4, cả nước đã có gần 18.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 4 là tháng có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất với trên 3.800 doanh nghiệp, tăng hơn 11% so với tháng trước.

Ngoài ra, đã có trên 37.000 doanh nghiệp thành lập mới, cho thấy tín hiệu tích cực từ một bộ phận kinh tế đang tái khởi động khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tuy nhiên lo ngại nhất là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất khiến nhiều ngành công nghiệp có chỉ số tăng trưởng rất thấp so với cùng kỳ năm trước.

Ngành sản xuất phục vụ cho hoạt động chống dịch bệnh duy trì được đà tăng trưởng mạnh như: thuốc, hóa dược và dược liệu tăng trên 25%. Ngành sản xuất than cốc, giấy và sản phẩm từ giấy, hóa chất tăng 8% - 17%.

theo VTV