Cách tính bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu, trợ cấp một lần

TTXVN/Vietnam+ |

Cách tính bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu, trợ cấp một lần
Cách tính bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu, trợ cấp một lần

Từ 1/1/2020, thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần cùng một số quy định khác.

Cách tính bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu, trợ cấp một lần - Ảnh 1.

theo TTXVN/Vietnam+