Căn cứ tính lương hưu được điều chỉnh như thế nào trong năm 2020?

An Nhiên |

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ năm 2018, cách tính lương hưu hàng tháng được sửa đổi theo hướng tăng dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cách tính lương hưu hàng tháng được sửa đổi theo hướng tăng dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.

Lộ trình này nhằm giúp người lao động có thời gian thích nghi với chính sách mới và giảm thiểu những tác động bất lợi với người nghỉ hưu.

Theo lộ trình trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ năm 2020 căn căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được điều chỉnh.

Cụ thể, Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau: Tham gia Bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Trước đó, người lao động thuộc đối tượng trên khi tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định, từ năm 2020, lao động nam, đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, khi có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật, Điều 56 quy định: Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. 

Tuy nhiên, cách tính lương hưu của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có gây bất lợi cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, so với lao động nam theo cách tính của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Do đó, Quốc hội Khóa XIV (tháng 5-2018) đã thống nhất giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2021 và bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại