[Kết thúc] U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Hà Đức Chinh đánh đầu tung lưới Singapore

Lupo (Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca, Hư Trúc) |

[Kết thúc] U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Hà Đức Chinh đánh đầu tung lưới Singapore
[Kết thúc] U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Hà Đức Chinh đánh đầu tung lưới Singapore