Bản tin tổ lái: Bi kịch trong một pha sang đường và sức mạnh siêu nhiên đến từ chiếc áo mưa

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Bi kịch trong một pha sang đường  và sức mạnh siêu nhiên đến từ chiếc áo mưa
Bản tin tổ lái: Bi kịch trong một pha sang đường và sức mạnh siêu nhiên đến từ chiếc áo mưa

Khuất tầm nhìn và không làm chủ được tình huống, người phụ nữ lái chiếc ô tô màu đỏ đã va chạm phải người đi xe máy và cuốn họ vào trong gầm, kéo lê đi nhiều mét.

download app