Bản tin tổ lái: "Pha ve vẩy" hồn nhiên của xe tải và nỗi đau để lại cho người đi xe máy

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: "Pha ve vẩy" hồn nhiên của xe tải và nỗi đau để lại cho người đi xe máy
Bản tin tổ lái: "Pha ve vẩy" hồn nhiên của xe tải và nỗi đau để lại cho người đi xe máy

Không rõ khi bước lên xe, người tài xế xe tải có phát hiện thấy điều gì bất ổn không?

download app