Bản tin tổ lái: Pha "xé gió" kinh hoàng của các phượt thủ và nỗi oan gia của người phụ nữ

Mr.Thông |

Bản tin tổ lái: Pha "xé gió" kinh hoàng của các phượt thủ và nỗi oan gia của người phụ nữ
Bản tin tổ lái: Pha "xé gió" kinh hoàng của các phượt thủ và nỗi oan gia của người phụ nữ

Không kiểm soát được tốc độ, những người tham gia giao thông đã gây nên hậu quả đáng tiếc và kéo những người xung quanh vào tình thế nguy hiểm.

Bản tin tổ lái số ngày 3/9