Bản tin tổ lái: Buồn thay cho kẻ sống vội và vận may khó cưỡng của chàng thanh niên

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Buồn thay cho kẻ sống vội và vận may khó cưỡng của chàng thanh niên
Bản tin tổ lái: Buồn thay cho kẻ sống vội và vận may khó cưỡng của chàng thanh niên

Từ đường nhỏ ra đường lớn lại phóng với tốc độ quá nhanh, người điều khiển xe gắn máy đã phải nhận cái kết đau lòng.

Bản tin tổ lái