Cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hoàng Đan - Mạnh Quân. Ảnh: Tiến Tuấn. |

Cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh