VIDEO: Sư tử đực vô tình cứu lợn rừng thoát khỏi ‘tử thần’

Bảo Tuấn |

VIDEO: Sư tử đực vô tình cứu lợn rừng thoát khỏi ‘tử thần’
VIDEO: Sư tử đực vô tình cứu lợn rừng thoát khỏi ‘tử thần’

Với khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, 2 con sư tử cái dễ dàng bắt được lợn rừng. Thế nhưng, sư tử đực bất ngờ lao tới giành mồi và vô tình giúp lợn rừng chạy thoát thân.

- Clip sư tử đực vô tình cứu lợn rừng thoát khỏi ‘án tử. Nguồn: Kruger Sightings.

- sư tử đực vô tình cứu lợn rừng thoát khỏi ‘tử thần’ - khoa học - báo điện tử tiền phong

theo Tiền phong