[Infographic] Ngành tài chính và các con số nổi bật năm 2018

Ngọc Lonh - Liên Hương |

Trong ba kênh tín dụng ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng vẫn là nguồn cung vốn lớn nhất và có giá trị tổng tài sản chiếm chủ đạo trong khối tài sản 14 triệu tỷ đồng của các định chế tài chính.

Theo ước tính của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, quy mô các định chế tài chính đến cuối năm 2018 tương đương 203% GDP cả nước. Tăng trưởng nhanh nhất về quy mô trong năm qua là các công ty chứng khoán với mức tăng trên 20%.

Đứng đầu về quy mô tài sản vẫn là nhóm tổ chức tín dụng, chiếm 95,5% tài sản các định chế tài chính. Tổng giá trị các khoản cho vay ra nền kinh tế của tổ chức tín dụng theo ước tính của Ủy ban này hiện tương đương 134% GDP.

Tín dụng ngân hàng vẫn là kênh vay vốn chính của các tổ chức, cá nhân. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dù có thay đổi đáng chú ý nhưng quy mô vẫn chỉ tương đương 7% GDP. Các khoản đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp vẫn tập trung chính vào các khoản đầu tư có tính an toàn cao.

Trong đó, 74% tài sản bảo hiểm nhân thọ là trái phiếu Chính phủ và 81% tài sản bảo hiểm phi nhân thọ nằm ở tiền và tài sản tái bảo hiểm.

[Infographic] Ngành tài chính và các con số nổi bật năm 2018 - Ảnh 1.

theo Người đồng hành