Nhóm Dragon Capital vừa nâng sở hữu PNJ lên trên 9%

Minh Anh |

Nhóm Dragon Capital vừa nâng sở hữu PNJ lên trên 9%
Nhóm Dragon Capital vừa nâng sở hữu PNJ lên trên 9%

Trong đó, quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý là Vietnam Enterprise Investments Ltd (VEIL) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 5,86 triệu đơn vị (3,51%).

Dragon Capital vừa báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại PNJ. Theo đó, các quỹ do Dragon Capital quản lý vừa mua vào tổng cộng 1,8 triệu cổ phiếu PNJ, nâng số lượng nắm giữ lên 15,24 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,122%.

Trong đó, quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý là Vietnam Enterprise Investments Ltd (VEIL) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 5,86 triệu đơn vị (3,51%).

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital là 20/12/2018. Như vậy, Dragon Capital là một trong những tổ chức nước ngoài đã mua cổ phiếu PNJ trong ngày 18/12 ngay khi vừa "hở room" do phát hành ESOP. Các giao dịch này được thực hiện tại mức giá trần ngày 18/12 (106.400 đồng/cp).

Tổng số tiền nhóm Dragon Capital bỏ ra để mua PNJ trong ngày 18/12 vừa qua là 191,52 tỷ đồng (8,3 triệu USD).

Cách đây ít ngày, PNJ đã ra thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 2/1/2019 và ngày thanh toán dự kiến là 14/1/2019.

Nhóm Dragon Capital vừa nâng sở hữu PNJ lên trên 9% - Ảnh 1.

Biến động PNJ trong 1 năm qua

download app

theo Trí thức trẻ