Đại tá công an Lê Minh Quang có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất ở Sóc Trăng

Gia Hân |

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, trong đó đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng là người dẫn đầu số phiếu tín nhiệm thấp.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX (nhiệm lỳ 2016-2021) vào sáng 6/12, đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 29 người. Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 46 phiếu (90,2%), 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Xếp thứ hai ông Lê Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng với 43 phiếu tín nhiệm cao (84,31%), 6 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Hai người xếp thứ ba là ông Phan Thanh Mừng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Cả hai cùng có 41 phiếu tín nhiệm cao (80,39%), 7 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh là người dẫn đầu nhóm có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 16 phiếu (31,37%), 19 phiếu tín nhiệm (37,25%) và 14 phiếu tín nhiệm cao (27,45%).

Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng, xếp thứ với 14 phiếu tín nhiệm thấp (27,45%), 17 phiếu tín nhiệm (33,33%) và 18 phiếu tín nhiệm cao (35,29%).

Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp thứ ba với 11 phiếu tín nhiệm thấp (21,56%), 22 phiếu tín nhiệm (43,13%) và 16 phiếu tín nhiệm cao (31,37%).

Kỳ họp sẽ diễn ra đến hết sáng 7/12.