Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018

Ngô Trà |

Qua nét cọ của họa sỹ vẽ tranh minh họa Paul Lacolley thuộc ESPN, những siêu sao là niềm hi vọng của ĐTQG là ứng viên vô địch World Cup 2018 hiện lên cực kỳ ấn tượng.

Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 1.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 2.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 3.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 4.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 5.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 6.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 7.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 8.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 9.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 10.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 11.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 12.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 13.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 14.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 15.
Ronaldo, Messi, Salah đẹp lồng lộng trong bộ poster cổ động World Cup 2018 - Ảnh 16.