Đánh ghen chồng và nữ cán bộ ấp dã man, vợ thượng úy CA nói "tôi thấy làm vậy không quá"

Luyên N.T - P.N |

Đánh ghen chồng và nữ cán bộ ấp dã man, vợ thượng úy CA nói "tôi thấy làm vậy không quá"
Đánh ghen chồng và nữ cán bộ ấp dã man, vợ thượng úy CA nói "tôi thấy làm vậy không quá"

Theo bà D., từ khi sự việc xảy ra đến nay, hai vợ chồng bà vẫn chưa nói chuyện lại với nhau.

Đánh ghen chồng và nữ cán bộ ấp dã man, vợ thượng úy CA nói "tôi thấy làm vậy không quá"