Thiết giáp hạm: Pháo đài nổi trên biển cả của Hải quân Mỹ đã "chết chìm"?

Trung Phạm - Hà Linh |

Từng là biểu tượng cho sự thống lĩnh hải quân và sức mạnh quốc gia nhưng hiện nay các chiến hạm đã bị Mỹ loại biên vì chúng rất dễ bị tổn thương trước nhiều loại vũ khí mới.

Thiết giáp hạm - Pháo đài nổi trên biển cả