Trận chiến bi hùng của Sư đoàn cận vệ dù Số 76 Nga: 90 biệt kích, chỉ 6 người sống sót

Trung Phạm - Hà Linh |

Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, 90 chiến sĩ Đại đội 6, Sư đoàn cận vệ dù Số 76 Nga đã chặn đứng bước tiến của 2.500 phiến quân nhưng cũng phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ.

Sức mạnh Sư đoàn Cận vệ dù Số 76 của Nga