Hỏa lực áp chế

Giải mã vũ khí |

Hỏa lực áp chế
Hỏa lực áp chế

Áp chế đối phương bằng hỏa lực tập trung là ưu tiên hàng đầu của một đội hình súng trường.

Trong thế kỷ 19 một khẩu súng nạp đạn ria có thể hoàn thành được yêu cầu này. Tuy nhiên, sự phát triển không bao giờ chịu dừng một chỗ, do nhu cầu cao hơn về tốc độ bắn và tầm bắn đã tạo ra một cỗ máy có tên gọi súng máy.

Trong chương trình tuần này chúng ta cùng tìm hiểu về loại súng máy Degtyarov mẫu 1927. Đây là khẩu súng trung liên đầu tiên và được lắp đặt tại Liên Xô, súng có hộp tiếp đạn 47 viên và có tốc độ bắn rất khá so với thời kỳ đó.

Hỏa lực áp chế

theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam