Nhìn 4 tấn cá trôi sạch ra sông, người nông dân cố gắng xoay xở nhưng không kịp

Bảo Bình - LuyênNT |

Vừa bước lên bè cá thì nước chảy xuống cuồn cuộn, bè bị bức dây trôi nhanh, ông Minh đứng trên bè nhưng không có cách nào giữ lại cá.

10 lồng cá trôi sạch ra sông, người dân mất trắng. Nguồn: NNVN/Phunuonline