Đây là phương pháp độc đáo mà tàu thuyền "dịch chuyển" qua kênh đào Panama

Cẩm Mai |

Đây là phương pháp độc đáo mà tàu thuyền "dịch chuyển" qua kênh đào Panama
Đây là phương pháp độc đáo mà tàu thuyền "dịch chuyển" qua kênh đào Panama
Tàu thủy đi qua kênh đào Panama.

Kênh đào Panama là một hệ thống giao thông đường thủy phức tạp qua hồ nước nhân tạo nối Bắc Mỹ với Nam Mỹ.

Video sau đây sẽ cho thấy hệ thống giao thông đường thủy ở kênh đào Panama vận hành thế nào để đưa tàu qua lại.

Xem video:

Trải nghiệm đi tàu thủy qua kênh đào Panama.